O systému PTPerformance Training je tréninkový systém a cvičební filozofie, která se dá nejlépe charakterizovat jako "nikdy nekončící cesta za překonáváním vlastních limitů." 

Performance Training na nejobecnější rovině slouží k tomu, aby se každý, kdo se vydá jeho cestou, dostal co nejrychleji ke svým cílům, které mohou být jakékoliv (od vzhledových, přes výkonnostní, po sportovní).

Cesta nejrychlejšího možného pokroku je zajištěna:
1. použitím principů silového tréninku, dle těch světově nejlepších silových trenérů, kteří za sebou mají desetiletí praxe a tisíce klientů včetně řady Olympijských medailistů.
2. aplikací tréninkových metod, cviků a postupů z jednotlivých silových sportů, převzatých od těch nejlepších závodníků. Mezi tyto silové sporty, které jsou nástroji systému Performance Training, patří zejména:


3. kritický přístup a zdravý odstup k předchozím dvěma bodům, kdy do systému bylo vzato vždy jen to, co jeho autor aplikoval s úspěchem a viditelnými výsledky nejprve na sebe a následně na své klienty v rámci osobních tréninků.
4. rozvíjení použitých oblastí do nových směrů a vytváření vlastních principů a postupů. V určitém bodu rozvoje systému Performance Training již bylo potřeba přestat pouze spojovat existující poznatky, ale začít také přidávat vlastní, díky čemuž se v dnešní době vyvíjí Performance Training směrem, kterým se ještě nevydal žádný tréninkový systém na světě.

Tyto čtyři body zajišťují systému Performance Training velice silnou základnu poznatků o tréninkové metodice, cvicích a postupech, díky kterým je možné jej aplikovat na široké spektrum specifických cílů (od změn kompozice postavy, přes výkonnostní změny až třeba čistě po cíle technického rázu). Stejně jako každý tréninkový systém, i Performance Training však stojí na určitých základních nosných principech, které se více-méně objevují v každé konkrétní aplikaci (např. ve formě tréninkových protokolů) a které zajišťují výše zmíněný bazální cíl všech - tedy nejrychlejší možný pokrok.


Zatímco pro osobní či skupinové tréninky a tréninkové plány tvořené na základě osobního kontaktu je používáno systému PT v celé jeho šíři (protože tak vykazuje největší míru plasticity a je možné zároveň hlídat techniku), v rámci širší veřejnosti se ukázalo jako efektivnější dát systému Performance Training konkrétnější, standardizovanou podobu.

Proto již od počátku vývoje PT začaly zároveň vznikat konkrétní podoby tréninkových protokolů, které v sobě vždy zahrnují určitý segment systému PT v podobě, díky které je takový trénink "uživatelsky přívětivý" pro každého. Tyto protokoly jsou psány tak, aby je bylo možné odcvičit v každé normální posilovně s minimem nadstandardního vybavení a aby podávaly nejen tréninkový rozpis, ale také sloužily jako manuál k němu. Obsahují proto fotografie, respektive videa provedení jednotlivých cviků a také informace okolo, například o použitých principech, o technice či tipy a triky jak z daného cviku vytěžit maximum.

Tyto konkretizované tréninkové protokoly dostaly označení Performance Training 1.0, 2.0 a 3.0 a jak je patrné toto číslovaní není náhodné, ale naznačuje jednak šíři použitých principů PT a jednak pořadí, v jakém na sebe myšlenkově navazují.
Pojďme se nyní podívat na specifika těchto protokolů a v čem se liší:


Základní účel: Uvedení do principů Performance Training. U dlouhodobě silově trénujících jedinců překonání stagnace a nové přírůstky, u začátečníků se silovým tréninkem nejrychlejší možný a stabilní progres vpřed.
Šíře použitých principů: Malá (vybrané metody a postupy světově úspěšných silových trenérů).
Šíře použitých poznatků: Malá (powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, silový trénink obecně).
Charakteristika: Silové zaměření na 4 základní cviky (benchpress, dřep, mrtvý tah a pushpress) + cviky k nim doplňkové (varianty z mrtvé pozice, ale i jiné). Dále zaměření na budování strukturních svalových základů. Rozšiřování regeneračního potenciálu a pracovní kapacity (počet tréninků, tréninková intenzita i tréninkový objem jsou neustále zvyšovány až na hranice běžných lidských možností).
Prerekvizity: Minimálně rok silového tréninku za sebou. Technicky zvládnuté provedení čtyř základních použitých cviků.

Základní účel: Zahrnutí pokročilejších tréninkových principů, cviků a postupů. Pro začátečníky možnost začít s PT od nuly, pro pokročilé možnost naučit se vzpěračským cvikům a pomocí nich se opět v rámci tréninku posunout vpřed, pro elitní jedince tvorba maximální silové a pracovní kapacity.
Šíře použitých principů: Střední (k metodám silových trenérů jsou připojeny i poznatky přímo ze vzpírání jako sportu - od úspěšných závodníků i trenérů).
Šíře použitých poznatků: Střední (vzpírání, základy silové gymnastiky, powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, pokročilý silový trénink obecně).
Charakteristika: Prostřednictvím tří na sebe navazujících protokolů cesta od základů Performance Trainingu (pro úplné začátečníky), přes naučení se dvou základních vzpěračských cviků a několika desítek jejich variant (pro pokročilé a absolventy PT1.0) až po zahrnutí předešlých poznatků do toho nejpokročilejšího tréninkového protokolu, který opět posouvá limity člověka na novou úroveň (pro elitní jedince nebo absolventy předchozích úrovní).
Prerekvizity: Začátečník - žádné. Pokročilý - 2-3 roky silového tréninku nebo absolvování PT1.0 nebo začátečnického protokolu PT2.0. Elita - 4-5 let silového tréninku nebo absolvování pokročilého protokolu PT2.0
Základní účel: Využití možností systému Performance Training na maximum pro dosažení jakéhokoliv specifického cíle.
Šíře použitých principů: Vysoká (k principům silových trenérů, trenérů ze silových sportů a jejich úspěšných sportovců jsou přidány vlastní principy a postupy, vytvořené zakladatelem PT Adamem Česlíkem).
Šíře použitých poznatků: Vysoká (silová gymnastika, strongman, crossfit, kalistenika, vzpírání, powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, nové postupy silového tréninku).
Charakteristika: Tento subsystém zatím nebyl uveden pro širší veřejnost.
Prerekvizity: plně absolvovaný PT1.0 a PT2.0 (alespoň Level 2 a Level 3).V únoru 2013 byl poprvé, po letech testování a aplikace v osobním kontaktu, Performance Training zpřístupněn pro využití široké veřejnosti prostřednictvím blogu www.risebyperformance.com, kde vycházejí články o cvicích a postupech, které se v něm uplatňují. A spolu se spuštěním blogu přišla také možnost pro kohokoliv zakoupit si výše zmíněné tréninkové plány (zatím PT1.0 a tři levely PT2.0).

Od února také začaly vycházet články, spadající pod systém Performance Training na nejpopulárnější české stránce o posilování Ronnie.cz. Čtveřice velkých článků o Mýtech o stravě, které získaly k dnešnímu dni více než 240 000 přečtení a vyvolaly bouřlivé reakce a veřejně se postavily proti klasickému "kulturistickému" stylu stravování vedly až k vytvoření Performance Lifestyle - stravování oproštěného od mýtů o stravě, které se stalo základem tvorby individuálních protokolů a později (od května 2013) individuálních stravovacích plánů. Performance Lifestyle spadá, byť se jedná o stravování stále pod koncept PT.

Od dubna 2013 se do provozu v Ostravě dostalo malé tréninkové středisko Performance Power Center, které sloužilo ke skupinovým tréninkům ve své první fázi uvnitř a ve druhé fázi (od června 2013) také venku.

V srpnu 2013 vyšel dlouho očekávaný Performance Training 2.0 a spolu s jeho vydáním se celý projekt PT dostal do své druhé fáze, kam spadala také změna vizualizace blogu a log pro jednotlivé subsystémy, stejně jako uchopení rozvoje celého systému pevnější rukou a zaměření se na kvalitnější produkty.

V září 2013 došlo k otevření velkého Performance Power Center v Ostravě na ulici Jaroňkova 2, které je nejkomplexnějším tréninkovým střediskem pro silový trénink v České republice a i na světové úrovni nabízí málokteré centrum podobné možnosti. Díky tomu vzniklo v České republice první místo, kde lze praktikovat Performance Training naplno a bez omezení, aniž by se muselo kombinovat několik center najednou.

V říjnu 2013 byly spuštěny nové hlavní stránky, které nahrazují tento blog www.performancetraining.cz. Na stránkách začal vycházet články a jsou tam nejkomplexnější informace o celém systému.

V listopadu 2013 vyšel PT2.0 Level 3 a také druhé vydání protokolů Level 1 a Level 2. Spolu s nimi pak také vznikla možnost zakoupit si You can rise nebo Renegade edici.

Celý vývoj projektu Performance Training od počátku po konec roku 2013 můžete vidět zde:

Pro aktuální informace, články a Performance tipy sledujte facebookové stránky: facebook.com/performance.tr
Pro informace o protokolech, možnosti zakoupení a slevové akce sledujte hlavní stránky www.performancetraining.cz